Artistiek Pedagogisch Project

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst van Geel geeft deeltijds kunstonderwijs aan iedereen vanaf 6 jaar. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er zich in de verschillende ateliers artistiek en creatief ontplooien. Enige kunstzinnige voorkennis is hiervoor niet vereist, wel de goesting om actief bezig te zijn met kunst.

Je inschrijving in de kunstacademie betekent het startschot voor een boeiende exploratietocht in de wereld van de beeldende kunst. Onderweg leer je kijken naar, nadenken over en genieten van kunst. Je zintuigen worden aangescherpt. Maar vooral kan je in de kunstacademie zelf actief creërend aan de slag met uiteenlopende materialen en technieken. Zin voor verwondering, ontdekking en experiment zijn er, naast een degelijke kunstopleiding, belangrijke sleutelbegrippen.

Voortdurend zal de atelierleraar/kunstenaar je motiveren, sensibiliseren en uitdagen om steeds verder te gaan in je persoonlijke zoektocht. Het ontwikkelen van artistieke creativiteit is geen eenvoudig gegeven. De interactie tussen leerling en leraar is hierbij steeds van groot belang. Onze sterkste troef is een individuele begeleiding, waardoor elke leerling volgens zijn eigen tempo kan groeien en evolueren.


En omdat kunst geen optelsom is van vastgelegde of meetbare gegevens, maar opgebouwd is uit onberekenbare elementen wordt het een continue en onvoorspelbare zoektocht. De reis op zich is even belangrijk als de bestemming.

Kiezen voor de Kunstacademie van Geel betekent kiezen voor een intense en verrijkende ervaring. En dit in een omgeving die inspireert, prikkelt en stimuleert maar tegelijk ook rust geeft.