Naar inhoud

Beeldatelier kinderen

Beeldatelier kinderen

1ste en 2de graad

  • voor kinderen van 6 tot 11 jaar
  • 2u per week op maandag, woensdag, vrijdag of zaterdag
  • 6 leerjaren

Vanaf 6 jaar kunnen alle kinderen terecht in het beeldatelier voor twee lesuren per week, dit gedurende zes leerjaren. Ze tekenen, schilderen, drukken, boetseren en maken ruimtelijke installaties. De jonge leerlingen worden begeleid door een leraar/kunstenaar die hun fantasie, spontaniteit, zin voor verwondering, ontdekking en experiment voortdurend stimuleert en aanmoedigt. Elk kind werkt op zijn eigen manier en eigen tempo, het individuele leerproces staat centraal.

Of een kind nu meer of minder getalenteerd is maakt echt niet uit. In het beeldatelier krijgt het alle aandacht. Steeds wordt er rekening gehouden met de eigenheid van elk kind. Handigheid, vaardigheid, mondigheid, eigenzinnigheid, kritisch beeldend denken, het zijn maar enkele begrippen die belangrijk zijn in de kunstacademie.

Adressen wijkafdelingen

  • Waaiburg: Kameinestraat 35
  • Larum: Larum 9 (SBS Larum)
  • Ten Aard: Vaartstraat 51
  • Winkelomheide: Winkelomseheide 147 (BS Winkelomheide)
  • Oosterlo: Zammelseweg 29