Naar inhoud

Inschrijvingen

De inschrijvingen werden afgesloten op 30 september.
                   
Inschrijven kan op volgende manieren:

  • Online: We raden sterk aan om zoveel mogelijk online in te schrijven omwille van de preventiemaatregelen. Alle nodige info hierover vind je hier. 
  • Telefonisch: lukt het maar niet online, kan je het secretariaat telefonisch contacteren tijdens de openingsuren. Wij helpen je digitaal graag verder met je online inschrijving, zodat je enkel nog de betaling thuis moet uitvoeren.
  • Op afspraak aan de balie: tijdens de openingsuren kan je langskomen op de academie om ter plaatse in te schrijven. Betalen kan enkel met Bancontact. 

Inschrijvingsgeld schooljaar 2020 - 2021*

Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar: €80
Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar met sociale vermindering: €50

Volwassenen van 18 tot 24 jaar: €140 (geen enkel attest vereist!)
Volwassenen vanaf 25 jaar: €330
Volwassenen vanaf 25 jaar met sociale vermindering: €140

*Een gespreide betaling is mogelijk, maar hiervoor moet je contact opnemen met het secretariaat. Het volledige inschrijvingsgeld dient betaald te worden uiterlijk eind november 2020.

Wie heeft recht op sociale vermindering?

  • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan: attest van VDAB of RVA, speciaal voor inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september
  • leefloners of personen ten laste daarvan: attest van het OCMW
  • mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) of personen ten laste daarvan: attest van FOD of mutualiteit, met vermelding van RIZIV nummer en graad van invaliditeit
  • residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: attest van de instelling

Indien je recht hebt op sociale vermindering, is steeds een geldig attest vereist bij inschrijving!

Bij personen ten laste vragen we een gezinssamenstelling op, te verkrijgen op het gemeentehuis/stadhuis in je gemeente.

Vrijetijdspas (VTP) voor inwoners van Geel

Leerlingen t.e.m. 24 jaar met een geldige VTP krijgen een onmiddellijke korting van 50% op het inschrijvingsgeld, ongeacht of ze al dan niet genieten van het sociale tarief. Voor leerlingen ouder dan 24 jaar zijn beide kortingen samen niet meer mogelijk. Ofwel genieten ze van het sociale tarief, ofwel krijgen ze met een geldige VTP 50% korting op het volledige inschrijvingsgeld.

Meer info over de VTP vind je hier.

Gezinskorting

Leerlingen onder de 18 jaar hebben recht op gezinskorting als zijzelf of een ander lid van hetzelfde gezin reeds zijn ingeschreven in onze academie of een andere academie binnen het DKO (bijv. de Academie voor Muziek, Woord en Dans).

Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Die leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar een fiscaal attest toegestuurd per mail.

Cultuurcheques

Het inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met cultuurcheques.