Naar inhoud

Inschrijvingen

De inschrijvingen voor schooljaar 2017 - 2018 zijn afgesloten. Heb je hierover toch nog een vraag, dan kan je een e-mail sturen naar karolien.dauwen@geel.be

Inschrijvingsgeld schooljaar 2018 - 2019

 

De tarieven voor volgend schooljaar zijn nog niet bekend.

 

Wie heeft recht op sociale vermindering?

 • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan:

  attest van de VDAB: "aanvraag vermindering inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs", gedateerd TUSSEN 1 en 30 september

 • leefloners of personen ten laste daarvan:

  attest van het OCMW

 • mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) of personen ten laste daarvan:

  attest van mutualiteit of FOD (met vermelding van RIZIV nummer en graad van invaliditeit)

 • residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI:

  attest van de directie van de instelling

Indien je recht hebt op sociale vermindering, is steeds een geldig attest vereist bij inschrijving!

Bij personen ten laste vragen we een gezinssamenstelling op, te verkrijgen op het gemeentehuis/stadhuis in je gemeente.

 

Vrijetijdspas (VTP) voor inwoners van Geel

 

Leerlingen t.e.m. 24 jaar met een geldige VTP krijgen een onmiddellijke korting van 50% op het inschrijvingsgeld, ongeacht of ze al dan niet genieten van het sociale tarief. Voor leerlingen ouder dan 24 jaar zijn beide kortingen samen niet meer mogelijk. Ofwel genieten ze van het sociale tarief, ofwel krijgen ze met een geldige VTP 50% korting op het volledige inschrijvingsgeld.

Meer info over de VTP vind je hier.

 

Gezinskorting

 

Leerlingen onder de 18 jaar hebben recht op gezinskorting als zijzelf of een ander lid van hetzelfde gezin reeds zijn ingeschreven in onze academie of een andere academie binnen het DKO (bijv. de Academie voor Muziek, Woord en Dans).

 

Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Die leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar een fiscaal attest toegestuurd per mail.

 

Cultuurcheques

 

Het inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met cultuurcheques.