Projectatelier

Het projectatelier biedt je de kans om jouw persoonlijke artistieke ideeën en projecten te ontwikkelen, te concretiseren en toonbaar te maken, onder begeleiding van een ervaren leraar/kunstenaar. Verschillend van de andere ateliers is dat techniek en materiaal hier niet het uitgangspunt vormen, maar ten dienste staat van het idee. Daarom focussen we in de eerste plaats op het creatieve denkproces. Het is een multidisciplinair atelier waar je aan jouw persoonlijke installaties, schilderijen, video, performances, sculpturen, tekeningen of foto ‘s werkt. Je kan er bezig zijn met licht, tijd, ruimte, geluid… echt alles is mogelijk.   

Het atelier heeft een heel open karakter met veel vrijheid voor experiment. Belangrijk hier is een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en goesting om je creatieve ideeën om te zetten naar concrete projecten. Je leert er je denkprocessen complexer maken om zo tot nieuwe inzichten te komen en persoonlijke ideeën in authentieke beelden om te zetten. Dit doen we bijvoorbeeld d.m.v. opdrachten en gesprekken waarin we analyseren hoe andere kunstenaars uit de moderne en hedendaagse kunst met bepaalde thema’s, materialen en technieken omgegaan zijn. Zo leer je - al experimenterend -  niet alleen veel verschillende inhoudelijke, vormelijke en materiaal-technische zaken, maar ook hoe je je werk op een zo best mogelijke wijze presenteert.

Bijzonder aan deze opleiding is ook dat de ateliergroep deelneemt aan (externe) projecten en daarbij als een soort beeldend kunstcollectief naar buiten treedt.  Voorbeelden: Ten aard Verlicht, Zuidergekte, WOI in Larum,…. Dit biedt je bijzondere kansen om in groep installaties te maken op speciale plekken zoals kerken en openbare ruimten of plekken. Hierbij leer je vooral rekening houden met externe factoren die gelden wanneer een kunstwerk in een bepaalde ruimtelijke context gezien wordt. 

Het projectatelier is er in de eerste plaats voor leerlingen die eerder al een andere opleiding in de academie hebben gevolgd, waar ze reeds een bepaalde vakkennis hebben opgebouwd. 

  • normaal traject: 8u per week, 5 leerjaren
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren
  • op dinsdagnamiddag en/of -avond
  • leerkracht projectatelier: Loreta Visic