Projectatelier

In het projectatelier krijg je de kans om jouw persoonlijke artistieke ideeën te ontwikkelen, te concretiseren en toonbaar te maken, en dit onder begeleiding van een ervaren leraar/kunstenaar.

Het aanleren van nieuwe technieken en materialen komt hier niet op de eerste plaats, wél het creatieve denkproces. Het is een multidisciplinair atelier waar je aan installaties, schilderijen, tekeningen, sculpturen, video, performances of foto’s kan werken. Echt alles is er mogelijk, je kan er zelfs bezigzijn met licht, tijd, beweging, ruimte of geluid.

Je leert er je denkprocessen complexer maken om zo tot nieuwe artistieke inzichten te komen, die uiteindelijk leiden tot het creëren van boeiende authentieke beelden. Dit gebeurt door opdrachten en gesprekken waarin wordt geanalyseerd hoe artiesten uit de moderne en hedendaagse kunst omgingen met bepaalde thema’s, materialen en technieken. Zo leer je spelenderwijs niet alleen veel verschillende inhoudelijke, vormelijke en materiaal-technische zaken, maar ook hoe je je werk optimaal presenteert.

Regelmatig neemt het projectatelier deel aan externe projecten en treedt daarbij naar buiten als een soort van beeldend kunstcollectief. Zo zijn er de Kunsttuinenproject Geel bu(u)urt, Ten Aard Verlicht, Zuidergekte en WOI in Larum. Een bijzonder gebouw of een speciale publieke plek kan dienen als ruimte voor in situ werk. Hierbij leer je rekening houden met allerlei externe factoren die gelden wanneer een kunstwerk in een bepaalde ruimtelijke context gezien wordt. 

Kenmerkend voor het projectatelier is het vrije karakter en veel ruimte voor experiment. Een open blik, een dosis eigenzinnigheid, de nodige betrokkenheid en vooral veel goesting om je creatieve ideeën om te zetten in concrete projecten…daar om draait het hier.

Belangrijk: dit atelier is er in de eerste plaats voor leerlingen die voordien al een opleiding in de academie volgden, zodat ze reeds een bepaalde vak- en materialenkennis hebben opgedaan.

  • normaal traject: 8u per week, 5 leerjaren
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren
  • op dinsdagnamiddag en/of -avond
  • leerkracht projectatelier: Loreta Visic