Cross-over-project

Cross-over-project = één traject in twee ateliers
Je volgt 5 jaar in de 4de graad (geen vertraagd traject mogelijk) + 2 jaar specialisatie.

De leerling maakt in het cross-over-project een artistieke brug tussen 2 ateliers waarbij ze de technieken en werkprocessen uit beide ateliers combineren. Zo krijg je de kans om je inzichten verder uit te bouwen, te verdiepen en in een nieuwe richting kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het proces dat hieruit voortkomt resulteert in een bredere artistieke vaardigheid.

Je kan in het cross-over-projectatelier steeds rekenen op de begeleiding van meerdere leerkrachten. Per lesmoment is er de leerkracht van het specifiek atelier. Van de leerling wordt een grote zelfstandigheid verwacht in het onderzoeken en verdiepen van het persoonlijke werkproces. De atelierleerkrachten begeleiden op een individuele wijze de keuzes van de leerling. Ieder volgt hierin een eigen leercurve startend vanuit de aanwezige capaciteiten en de eigen mogelijkheden.

Vanuit deze vraagstelling zal de leerling in de daaropvolgende jaren het eigen werkproces verder verbreden en verdiepen tot er een volwaardige artistieke en technische overbrugging (cross-over-project) in competenties en resultaten bereikt wordt.

Houd er rekening mee dat er per schooljaar een maximaal aantal leerlingen het cross-over-project-atelier kunnen volgen, er wordt gewerkt met een wachtlijst. Per schooljaar kunnen de opengestelde combinaties wijzigen. De ‘gestarte’ combinatie kan in de loop van het cross-over-project niet gewijzigd worden.

Wij adviseren om pas met het cross-over-project te starten als één atelier in de hogere graad volledig is afgerond, idealiter zou al enkele jaren het tweede atelier ook gevolgd zijn. 

 • normaal traject: 8u per week, 5 leerjaren
 • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren. Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden voor de Specialisatie.
 • mogelijke combinaties cross-over-project voor schooljaar 2024-2025:
  • Tekenkunst + Schilderkunst
  • Grafiekkunst + Tekenkunst
  • Grafiekkunst + Schilderkunst
  • Digitale Beeldende Kunst + Tekenkunst
  • Digitale Beeldende Kunst + Schilderkunst
  • Digitale Beeldende Kunst + Grafiekkunst
  • Digitale Beeldende Kunst + Projectatelier
  • Projectatelier + Tekenkunst
  • Projectatelier + Schilderkunst
  • Projectatelier + Grafiekkunst