Naar inhoud

Jongeren met mogelijkheden

  • voor jongeren vanaf 12 jaar
  • woensdagavond van 18u tot 19u40

Onze academie biedt een uniek 'atelier op maat' voor jongeren die bepaalde beperkingen ervaren. Dat kan gaan om erg timide kinderen, die zich verloren voelen in al te grote drukte, jongeren die hyper sensitief zijn of ASS hebben.

De aanleiding om dit bijzondere atelier op te starten was de vaststelling dat verschillende jongeren zich moeilijk binnen onze normale atelierwerking kunnen vinden. Soms is het daar nogal druk of zijn er té veel prikkels. Het uitgangspunt van dit atelier is te werken vanuit de talenten, de gevoeligheden en de eigenheid van die jongeren en net niet vanuit hun beperking. De academie zet in de eerste plaats in op het ontwikkelen van talenten en zeker niet op het vergelijken ervan.

Elke leerling zal hier zijn vaste plaats hebben waar vanuit rust in een prikkelarme omgeving wordt gewerkt. Door het beperkt aantal leerlingen garanderen wij individuele begeleiding 'op maat van elk individu', door een docent die hierin ervaren is. Dit atelier biedt deze jongeren de ruimte om gaandeweg hun eigen beeldtaal te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen ritme, binnen de eigen mogelijkheden en verwachtingen.

Ze maken hier kennis met verschillende materialen en technieken: tekenen, schilderen, boetseren, druk-technieken, 3D en experimenteel werk.

Leerkracht atelier op maat: Gert De Herdt