Kunst & Cultuur

In de lessen Kunst en Cultuur is het niet de bedoeling om een volledig historisch overzicht te geven. Centraal staat wel het 'leren kijken' naar een kunstwerk zelf. Een kunstwerk begrijpen is er de geschiedenis van leren kennen. Begrip en associatie vormen een belangrijke voedingsbodem voor de eigen verbeelding en creativiteit. Op deze manier worden de studenten gestimuleerd om een kunstzinnig en kritisch oordeel te ontwikkelen.

Uit de geschiedenis halen we de hoofdlijnen in de ontwikkeling van de kunst. We ontleden de stijlkenmerken en belichten de meest toonaangevende kunstenaars en hun werk. De klemtoon wordt echter gelegd op de moderne en hedendaagse kunst. In dit kader worden een aantal sleutelfiguren uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw voorgesteld, die als vernieuwend en richtinggevend kunnen bestempeld worden. Baanbrekende werken worden geanalyseerd.

We bezoeken regelmatig musea en tijdelijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland en er wordt voortdurend aandacht besteed aan de kunstactualiteit. Ook onze rijke bibliotheek en up-to-date technieken voor het tonen van beeldmateriaal moeten bijdragen tot het belangrijkste doel van onze lessen Kunstgeschiedenis, namelijk het leren beschouwen en het genieten van kunst.