Volwassenen met specifieke behoeften

Elke dinsdag gaat de academie in zee met enkele externe partners uit de Geelse zorgsector: het MPI, het Dagcentrum en Huis De Post (EEPOS). Hun bewoners zijn vaak op zoek naar zinvolle dag- of avondactiviteiten. Deze mensen hebben zowel op creatief als op sociaal vlak bijzondere behoeften en we trachten hierop in het atelier een antwoord te bieden. Een open en vriendschappelijke groepsgeest is hier van essentieel belang.

Eén keer per week komen de leerlingen in beperkte groep naar het atelier, met een begeleider vanuit hun instelling. Sommigen komen individueel. Op deze manier worden zij uit hun dagdagelijkse omgeving gelicht, maar ook daadwerkelijk deel van onze academie. Ze volgen een 'aangepast individueel traject', dit wil zeggen dat ze artistiek-pedagogische begeleiding krijgen ‘op maat van elk individu’. Er wordt stapsgewijs gewerkt, met bijzonder veel oog voor differentiatie.

In het atelier op maat komen diverse materialen en allerlei artistieke technieken aan bod: tekenen, schilderen, afdrukken, naaien, collage, boetseren met klei en papier-maché. Soms werken ze samen aan grotere ruimtelijke installaties.

De leerlingen worden begeleid door een leraar/kunstenaar die hun fantasie, spontaniteit, zin voor verwondering, ontdekking en experiment voortdurend stimuleert en aanmoedigt. Elke deelnemer werkt op zijn eigen manier en eigen tempo, het individuele leerproces staat centraal. De leerlingen worden uit hun comfortzone gehaald, door het veelvuldig gunnen van succeservaringen. Er is buitengewoon veel ruimte voor individuele vorm-interpretatie, naar gelang de persoonlijke mogelijkheden/talenten.

Onze docenten hebben over de jaren heen heel wat ervaring opgedaan in het werken met deze bijzondere leerlingen. Allen verkiezen zij ook expliciet te willen werken binnen dit atelier. Bewijs hiervan zijn hun enthousiasme en engagement.

  • 2u per week op dinsdagochtend, dinsdagnamiddag of dinsdagavond
  • voor deze lessen is een geldig attest nodig
  • alle materialen zijn aanwezig in het atelier