Jongeren met mogelijkheden

Onze academie biedt een uniek 'atelier op maat' voor jongeren die bepaalde beperkingen ervaren. Dat kan gaan om erg timide kinderen die zich verloren voelen in al te grote drukte, jongeren die hoogsensitief zijn of ASS hebben. De aanleiding tot het opstarten van dit bijzonder atelier was de vaststelling dat verschillende jongeren moeilijk konden ‘aarden’ in onze normale atelierwerking. Soms is het daar nogal druk of zijn er té veel prikkels. In dit atelier zal elke leerling zijn eigen vaste plek hebben, waar vanuit rust en in een prikkelarme omgeving wordt gewerkt. Ze maken hier kennis met verschillende artistieke materialen en technieken: tekenen, schilderen, boetseren, druktechnieken, 3D en experimenteel werk.

Het uitgangspunt van dit atelier is te werken vanuit de talenten, de gevoeligheden en de eigenheid van die jongeren. De academie zet in de eerste plaats in op het ontwikkelen van talenten en zeker niet op het vergelijken ervan. Dit atelier biedt deze jongeren de ruimte om gaandeweg hun eigen beeldtaal te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen ritme, binnen de eigen mogelijkheden en verwachtingen.

Door het toelaten van maar een beperkt aantal leerlingen, garanderen wij individuele begeleiding 'op maat van elk individu'. 
Voorafgaand aan de inschrijving in dit atelier is een intakegesprek vereist, dit kan aangevraagd worden via intake@kunstacademiegeel.be 

  • voor jongeren vanaf 12 jaar
  • op woensdagavond of vrijdagavond van 18u tot 21u
  • geen artistieke voorkennis vereist
  • leerkracht atelier op maat: Gert De Herdt