Motivatie Specialisatie

Specialisatiegraad | 2 jaar, 8 uur per week, geen vertraagd traject mogelijk

Toelatingsvoorwaarden | idem voor alle ateliers

Er wordt gekeken naar drie zaken bij onze toekomstige leerlingen specialisatie: motivatie, competentie en potentieel

Stappenplan voor onze afstuderende leerlingen 5de of 10de jaar van de 4de graad

motivatie

 • de leerling doet een schriftelijke aanvraag bij de academie om zich kandidaat te stellen voor de specialisatie met begeleidende motivatie, dat kan via info@kunstacademiegeel.be
 • voor de motivatie maak je uitsluitend gebruik maken van het gestandaardiseerd formulier, dat vind je hier
 • deadline indienen motivatie: twee weken voor het geplande jurymoment
 • de leerling verdedigt zijn motivatie mondeling tijdens de jury

competentie

 • de competentie wordt beoordeeld door het bekijken en bespreken van het werk op het toonmoment voor de jury in aanwezigheid van een extern jurylid
 • de leerling verklaart en verdedigt zijn eigen werk tijdens deze jury

potentieel

 •  in de nabespreking van de jury wordt het potentieel van de leerling besproken
 • zowel leerkrachten als extern jurylid hebben een adviserende rol
 • de directie heeft een beslissende rol

De beslissing wordt ten laatste een week na het jurymoment medegedeeld aan de leerling.

De leerling kan zich, vanaf de start van de voorinschrijvingen, reeds inschrijven in de specialisatie. Dit om zeker te zijn van plaats in atelier, deze kunnen immers snel volzet zijn. Als men toegelaten is, kan het inschrijvingsgeld betaald worden, dan pas is de inschrijving definitief.

Een  leerling kan geslaagd zijn voor de 4de graad maar nog niet klaar zijn voor de specialisatie. Zij mogen een volgend schooljaar zich opnieuw kandidaat stellen. Ze volgen dan het stappenplan “nieuwe kandidaten van buiten de academie”.

Stappenplan voor nieuwe kandidaten van buiten de academie,  herkansingen van binnen de academie of voor leerlingen die geen 4de graad gevolgd hebben

motivatie

 • de kandidaat doet een schriftelijke aanvraag bij de academie om zich kandidaat te stellen voor de specialisatie met begeleidende motivatie, dat kan via info@kunstacademiegeel.be
 • voor de motivatie maak je uitsluitend gebruik van het gestandaardiseerd formulier, dat vind je hier
 • deadline: voor het begin van het schooljaar
 • de kandidaat specialisatie verdedigt zijn motivatie mondeling tijdens een jurymoment op een dag die door de academie ingepland wordt in aanwezigheid van atelierleerkracht(en) en directie.

competentie

 • de competentie wordt beoordeeld door het bekijken en bespreken van het werk op het toonmoment voor de jury
 • de kandidaat specialisatie verklaart en verdedigt zijn eigen werk tijdens deze jury aan de hand van beeldmateriaal, moodboard of schetsboek, representatief werk moet aanwezig zijn

potentieel

 • in de nabespreking van de jury wordt het potentieel van de kandidaat specialisatie besproken
 • de atelierleerkracht(en) hebben een adviserende rol
 • de directie heeft een beslissende rol

De beslissing wordt een week na het jurymoment medegedeeld aan de leerling.