Naar inhoud

Protest tegen hervorming dko

Kinderen aan het werk in de academie
Minister van Onderwijs Pascal Smet heeft een petitie gekregen met bijna 20.000 handtekeningen van het Vlaamse deeltijds kunstonderwijs (dko). Met die petitie protesteren de ondertekenaars tegen een mogelijke verdubbeling van het inschrijvingsgeld in het dko. Die verhoging is een onderdeel van de discussienota over het dko van minister Smet.

De ondertekenaars vrezen dat door het verhoogde inschrijvingsgeld het aantal leerlingen zal dalen. De voorstanders daarentegen willen met de meeropbrengst meer kansarmen en allochtonen aantrekken in het dko. Die zijn nu ondervertegenwoordigd.

 

Voor muziek-, teken- of toneellessen in de academie betalen kinderen nu 60 euro. Volgens de discussienota zou dat straks 120 euro kunnen worden. Voor volwassenen zou het inschrijvingsgeld dan stijgen van 197 naar 365 euro. Bovendien zou de bestaande korting verdwijnen als je twee of meer kunsttakken combineert. Hilde en Katrien Van der Biest, twee zussen die beiden lesgeven in het dko en de petitie lanceerden, vrezen dat minder gegoede ouders daardoor hun kinderen niet langer naar het dko zullen sturen.

 

Lode Vermeersch en Steven Groenez van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) gaan hier niet mee akkoord. Zij hebben meegeschreven aan de studie die aan de basis ligt van de huidige hervormingsvoorstellen. Zij wijzen erop dat het dko erg goedkoop is vergeleken met andere hobby’s en ook in vergelijking met het kunstonderwijs in de buurlanden. In het dko zitten ook vooral (kinderen van) hoger opgeleiden en financieel sterkeren. Volgens hen is de échte drempel voor sociaal kwetsbaren niet het inschrijvingsgeld, maar vooral de kosten van bijvoorbeeld een muziekinstrument of een schildersezel. De onderzoekers stellen voor de meeropbrengst van het inschrijvingsgeld te gebruiken om de sociaal kwetsbaarsten aan te trekken. Zo kunnen de academies voortaan zelf de sociale tarieven bepalen voor leerlingen met beperkte financiële draagkracht.

 

In het schooljaar 2010-2011 telde het dko 170.337 leerlingen. Je vindt de discussienota over de hervorming dko op www.ond.vlaanderen.be/dko/Rapporten/2de-nota-dko.pdf.

Datum van het bericht: dinsdag 15 januari 2013
Alle nieuws reacties (0) lezenreageren