Naar inhoud

Opnieuw lichte groei in kinderateliers

We hebben ook dit schooljaar onze inschrijvingen afgesloten met een stijgend aantal leerlingen! Deze groei-tendens werd half juni al ingezet bij de start van de inschrijvingen.

Na enkele dagen waren de kinderateliers van Larum al volzet en snel volgden nog andere volle locaties. Zowel in Larum op vrijdag als in Oosterlo op zaterdag ontdubbelden we daarom de klasjes. Om de leskwaliteit niet in het gedrang te brengen sluiten we af rond de 22 kinderen per groep.

 

Voor volgend schooljaar zullen we vanaf 9 juni een periode van “herinschrijvingen” inlassen voor kinderen die ook dit jaar al leerling zijn.

 

Stiptheid:

Mogen we aan de ouders vragen om hun kinderen steeds stipt naar het atelier te brengen en ook stipt weer af te halen. De meeste leraars geven ook nog andere ateliers, waardoor ze maximum 10 minuten voor of na de les verantwoordelijk kunnen zijn voor hun leerlingen. Verwittig steeds het secretariaat als je om één of andere reden niet op tijd kan zijn om je kind af te halen. Voorzie je kind ook van kleding en schoeisel dat tegen een stootje kan – of beter, tegen een spatje verf zo nu en dan.

Datum van het bericht: woensdag 04 oktober 2017
Alle nieuws