Naar inhoud

Kunstveiling tvv De Warmste Week

Alle ateliers nemen deel: tekenkunst, schilderkunst, keramiek, levend model en digitale. Elke student kan tot drie werken doneren. Deze worden dan per opbod verkocht op onze website. De opbrengst gaat integraal naar ons goed doel 'De Waaiburg vzw'.

Vanaf begin oktober 2019 gaan we onze medestudenten trachten te betrekken bij deze actie, en om dus werk te maken en te schenken. Vanaf 9 december 2019 zal de eigenlijke online veiling van start gaan en kan iedereen een bod uitbrengen op deze gedoneerde tekeningen, schilderijen en keramiekwerken.

Onze actie loopt tot 22 december 2019. Meer info en veiling op onze site: https://www.bavinsky.com/dww

Waarom dit goed doel?
 
We kozen De Waaiburg vzw omdat we ons betrokken voelen tot het thema jongerenwelzijn. We hopen ook dat we door deze actie velen kunnen inspireren met een gezamenlijk positief verhaal.
  
De Waaiburg vzw is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg. Kort gezegd, wij bieden ondersteuning aan kinderen/jongeren en hun gezin. Jongeren kunnen op De Waaiburg verblijven en begeleid worden samen met hun gezin, jongeren kunnen ook de vraag stellen om begeleid zelfstandig te gaan wonen. Anderzijds kunnen gezinnen ook ondersteund worden via een dagcentrum of begeleid worden aan huis door de thuisbegeleidingsdienst. en nog zo veel meer....
 
We willen als goed doel onze dienst 't Alternatief nemen. 't Alternatief is onze dienst voor ondersteunende trajecten. Ze bieden die kwetsbare jongeren die een schooluitval hebben alternatieven aan. Het zou fijn zijn moesten er extra middelen zijn om innovatief te werken en in te zetten op ervaringsgerichte activiteiten om zo de competenties en vaardigheden van onze jongeren te activeren en aan te scherpen.
Datum van het bericht: woensdag 09 oktober 2019
Alle nieuws