Naar inhoud

De academie start dit schooljaar niet meer op

Het Schoolbestuur van Stad Geel en de directie hebben na de risicoanalyse door de preventieadviseur besloten om onze academie dit schooljaar niet meer opnieuw te openen. Omdat het niet kan op een voldoende veilige manier, gaan onze ateliers dit schooljaar niet meer van start. En spijtig genoeg zal het eind juni ook nog niet toegelaten zijn om een eindejaarstentoonstelling en een Kunstfeest te organiseren.

Waarom blijven onze ateliers gesloten? Om onze te grote klasgroepen voor de kinderen en de jeugd op te splitsen in bubbelgroepjes van 10 leerlingen hebben we niet genoeg lokalen. Bovendien zitten er in de meeste ateliers leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar en gebruiken ze gezamenlijk de materialen. Voor de volwassenen is het niet meer toegelaten om les te geven aan méér dan 1 leerling tegelijk … iets wat misschien best mogelijk is voor een student beiaard, orgel of accordeon, maar voor onze leerlingen beeldende kunst is dit onmogelijk te organiseren.

Maar! Onze leraars zullen verder gaan met het verzinnen van boeiende creatieve opdrachten die je thuis kan uitwerken. DOEN … je zal er veel plezier aan beleven.

In juni wordt er een ophaalmoment voorzien, zodat onze leerlingen al hun materiaal mee naar huis krijgen. Over de planning en de praktische organisatie hiervan krijgen jullie binnenkort een bericht.

Datum van het bericht: zondag 24 mei 2020
Alle nieuws