Naar inhoud

Inschrijvingen

Inschrijven kan nog op volgende data:

  • dinsdag 27 en woensdag 28 augustus van 10u tot 16u
  • donderdag 29 augustus van 14u tot 19u
  • vrijdag 30 augustus van 13u tot 18u
  • zaterdag 31 augustus van 12u tot 16u
  • Gans de maand september tijdens de openingsuren van het secretariaat

 

Inschrijvingsgeld schooljaar 2019 - 2020

 

Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar: €79
Kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar met sociale vermindering: €49

 

Volwassenen van 18 tot 24 jaar: €138 (geen enkel attest vereist!)
Volwassenen vanaf 25 jaar: €326
Volwassenen vanaf 25 jaar met sociale vermindering: €138

 

Wie heeft recht op sociale vermindering?

  • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan: attest van VDAB of RVA, speciaal voor inschrijving in het deeltijds kunstonderwijs, gedateerd in september

  • leefloners of personen ten laste daarvan: attest van het OCMW

  • mindervaliden/gehandicapten (ten minste 66%) of personen ten laste daarvan: attest van FOD of mutualiteit, met vermelding van RIZIV nummer en graad van invaliditeit

  • residenten in een gezinsvervangend tehuis of MPI: attest van de instelling

Indien je recht hebt op sociale vermindering, is steeds een geldig attest vereist bij inschrijving!

Bij personen ten laste vragen we een gezinssamenstelling op, te verkrijgen op het gemeentehuis/stadhuis in je gemeente.

 

Vrijetijdspas (VTP) voor inwoners van Geel

 

Leerlingen t.e.m. 24 jaar met een geldige VTP krijgen een onmiddellijke korting van 50% op het inschrijvingsgeld, ongeacht of ze al dan niet genieten van het sociale tarief. Voor leerlingen ouder dan 24 jaar zijn beide kortingen samen niet meer mogelijk. Ofwel genieten ze van het sociale tarief, ofwel krijgen ze met een geldige VTP 50% korting op het volledige inschrijvingsgeld.

Meer info over de VTP vind je hier.

 

Gezinskorting

 

Leerlingen onder de 18 jaar hebben recht op gezinskorting als zijzelf of een ander lid van hetzelfde gezin reeds zijn ingeschreven in onze academie of een andere academie binnen het DKO (bijv. de Academie voor Muziek, Woord en Dans).

 

Fiscale aftrekbaarheid van het inschrijvingsgeld

 

Het inschrijvingsgeld mag fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dit geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Die leerlingen krijgen in de loop van het schooljaar een fiscaal attest toegestuurd per mail.

 

Cultuurcheques

 

Het inschrijvingsgeld kan ook betaald worden met cultuurcheques.