Naar inhoud

Atelier schilderkunst

Schilderkunst
  • vierde graad: 8u per week, 5 leerjaren
  • NIEUW: vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren (enkel vanaf het 1e jaar)
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren

 

Het begrip 'schilderkunst' kan zeer ruim worden gezien, gaande van het natuurgetrouw weergeven of het interpreteren van de realiteit tot een abstrahering van de werkelijkheid. Schilderen is een artistieke activiteit die vandaag niet meer gebonden is aan voorschriften, regels of wetten.

 


In het atelier schilderkunst van de kunstacademie word je stap voor stap vertrouwd gemaakt met de beeldelementen. Langzamerhand krijg je inzicht in het creatieve proces dat het maken van een schilderij is. Via doelgerichte opdrachten maakt de beginnende leerling kennis met de verschillende beeldelementen van een schilderij: drager, compositie, kleur en licht, lijn, perspectief, ruimte, beweging, materie, schriftuur, textuur en factuur. Gaandeweg ontstaat zo de vertrouwdheid met het medium verf en de vormelijke aspecten van het schilderij.

Daarnaast is natuurlijk ook de inhoud van belang. Om hierin oppervlakkigheid te vermijden wordt het technische leerproces steeds verbonden aan actieve kennisopbouw van de kunstgeschiedenis en de kunstactualiteit. Tijdens het leerproces is het behouden van je eigenheid van fundamenteel belang. Schilderen is voor alles een heel persoonlijke daad / zaak, waarbij de eigen ideeën, motieven, drijfveren, intuïtie, emoties en temperament van het grootste belang zijn.

 

De combinatie van de interactie tussen de leerling en de leraar, de confrontatie met de kunstgeschiedenis én je eigenheid vormt de voedingsbodem voor het 'leren schilderen'. Het uiteindelijke doel van de opleiding schilderen is een proces op gang te brengen dat leidt tot zelfstandige creativiteit. Elke leerling wordt gestimuleerd om zijn eigen beeldtaal en persoonlijke visie te ontwikkelen. In de Specialiastiegraad wordt de leerling hierin verder aangemoedigd. Uitdieping, zelfstandigheid, persoonlijke visie en creatieve vrijheid worden dan van het grootste belang.

 

Leerkrachten atelier schilderkunst: Virginie Bailly, Marc Cruysberghs en Wouter Otten