Projectatelier

  • vierde graad: 8u per week, 6 leerjaren 
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren
  • op dinsdagnamiddag of - avond

Wil jij op een hedendaagse manier werken aan je eigen artistieke project? Dan is het nieuwe projectatelier zeker iets voor jou! Deze opleiding vertrekt steeds vanuit je de persoonlijke projecten, om van daaruit je artistiek werk te ontwikkelen. In wezen ben je helemaal vrij wat betreft de gekozen techniek; je bent niet gebonden aan één medium en je werk kan vele vormen aannemen.

In het projectatelier kan je werken aan installaties, video, performance, conceptuele kunst, sculpturaal werk, tekeningen, schilderijen, ruimtelijk werk, fotografie. Je kan er werken met licht, tijd, ruimte, geluid … echt alles is mogelijk!

Het projectatelier heeft een soort van laboratoriumfunctie binnen de academie: een plaats van experimenteren en (onder)zoeken, zowel inhoudelijk als technisch en vormelijk. Het is een dynamische atelier met een complex karakter zonder vooropgestelde werkwijze. Het veronderstelt een open blik, eigenzinnigheid, betrokkenheid en de goesting om je creatieve ideeën om te zetten naar concrete projecten.

De moderne en hedendaagse kunst dient hierbij steeds als vertrekpunt of referentiekader voor je eigen artistieke werk.

Bijzonder aan deze opleiding is dat de ateliergroep meedoet aan (externe) projecten en daarbij als een soort beeldend kunstencollectief naar buiten treedt. Voorbeelden: Ten aard Verlicht, Zuidergekte, WOI in Larum, …

CONCREET:

De leerling geeft zelf aan welk project hij of zij wil uitvoeren:

  • het project kan een zelfgekozen thema of een persoonlijke fascinatie zijn
  • het kan een eigen artistiek onderzoeksproject zijn
  • dit kan een in situ installatie zijn waarbij gereflecteerd wordt over de relatie tussen het werk en de (openbare) ruimte
  • een project kan multidisciplinair of vakoverschrijdend zijn
  • de leerling zoekt zelf een passende actuele artistieke beeldtaal die aansluit bij het project

Leerkracht projectatelier: Loreta Visic