Schilderkunst

Het begrip 'schilderkunst' wordt hier zeer ruim gezien, gaande van het natuurgetrouw weergeven of het interpreteren van de realiteit tot een zuivere abstrahering van de werkelijkheid. Schilderen is een artistieke activiteit die vandaag niet zo zeer meer gebonden is aan voorschriften, regels of wetten.

Om te starten in het atelier schilderkunst is een artistieke vooropleiding echt niet nodig. Stap voor stap geraak je vertrouwd met de verschillende beeldelementen waarmee een schilderij wordt opgebouwd. Via doelgerichte opdrachten maakt de beginnende leerling kennis met schilderkundige begrippen als: drager, lijn, vorm, kleur en licht, perspectief, ruimte, beweging, materie, compositie, schriftuur, textuur en factuur. Gaandeweg ontstaat zo de vertrouwdheid met het medium verf en alle  vormelijke aspecten van het schilderij.  

Daarnaast is natuurlijk ook de inhoud van van belang. Alle onderwerpen komen aan bod: stillevens, figuur, portret, interieur en landschap. Om hierin oppervlakkigheid te vermijden wordt het technische leerproces steeds verbonden aan actieve kennisopbouw van de kunstgeschiedenis en de kunstactualiteit. Behalve de optische waarneming krijgen ook je verbeelding, fantasie, intuïtie en persoonlijke ervaringen een plaats in de opleiding. Het vermogen om jezelf expressief uit te drukken wordt stelselmatig aangescherpt. Langzamerhand krijg je inzicht in het creatieve proces dat het maken van een schilderij toch wel is. 

Tijdens het leerproces is het behouden van jouw eigenheid fundamenteel. Schilderen is voor alles een heel persoonlijke daad / zaak, waarbij de eigen ideeën, motieven, drijfveren, intuïtie, emoties en temperament van het grootste belang zijn. De combinatie van de interactie tussen de leerling en de leraar, de confrontatie met de kunstgeschiedenis én je eigenheid vormt de voedingsbodem voor het 'leren schilderen'. Het uiteindelijke leerdoel is het proces op gang brengen dat leidt tot zelfstandige creativiteit. Elke leerling wordt gestimuleerd om zijn eigen beeldtaal en persoonlijke visie te ontwikkelen. 

In de Specialisatie wordt de leerling hierin verder aangemoedigd en begeleid. Verdieping, zelfstandigheid, persoonlijke visie en creatieve vrijheid worden dan de belangrijkste ijkpunten. Bekijk hier de toelatingsvoorwaarden voor de Specialisatie.

  • normaal traject: 8u per week, 5 leerjaren
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren 
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren
  • leerkrachten schilderkunst: Virginie Bailly, Marc Cruysberghs en Stefanie Geerts