Tekenkunst

  • vierde graad: 8u per week, 5 leerjaren
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren (enkel vanaf het 1e jaar)
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren

Voor heel wat kunstenaars is tekenen net als ademen. Het gaat vanzelf, ze kunnen niet anders, ze tekenen vanuit een innerlijke drijfveer. Maar tekenen kan een mens ook gewoon leren in het atelier tekenkunst van de academie. Doorheen de kunstgeschiedenis diende een tekening vaak als voorstudie of schets voor een schilderij of een beeld.

Vanaf de 20ste eeuw echter heeft de tekening gelukkig de status van een volwaardige en zelfstandige kunstvorm gekregen. Er zijn zeer uiteenlopende manieren van tekenen. Een tekening kan vertrekken vanuit de waarneming of vanuit de verbeelding. Ze kan een onderzoekend en analyserend karakter hebben ofwel een zeer spontane en intuïtieve neerslag zijn wat iemand denkt of voelt.

Een tekening kan de uiterlijke realiteit weergeven en interpreteren ofwel de innerlijke gevoelswereld uitdrukken. Zelfs van conceptuele aard zijn kan een tekening zijn. In de inspirerende omgeving van het tekenatelier en onder vakkundige begeleiding van de leraar/kunstenaar, kan elke leerling zijn persoonlijke tekenzoektocht maken. Een hele resem materialen en technieken worden hem aangereikt: potlood, houtskool, conté, pastel, pen, bister en inkten.

Verscheidene dragers en ondergronden zullen worden uitgeprobeerd. Ook alle formele aspecten van de tekenkunst komen aan bod: lijn, vlak, volume, compositie, perspectief, licht en schaduw, tonaliteit, textuur en structuur. Er kan volop worden geëxperimenteerd zowel met traditionele als met nieuwe media. De mogelijkheden van de tekenkunst zijn quasi onuitputtelijk en worden regelmatig getoetst aan het werk van oude meesters en actuele artiesten.

In de loop van het traject in het tekenatelier ontwikkelt de leerling, ieder volgens zijn eigen tempo en kunnen, een eigen tekentaal. Het uiteindelijke doel van de opleiding is vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen. In de Specialisatie wordt de leerling aangemoedigd om zelf keuzes te maken en een eigen project te ontwikkelen. Uitdieping, zelfstandigheid en creatieve vrijheid worden van het grootste belang.

Leerkrachten atelier tekenkunst: Luc Aussems, Marc Cruysberghs, Stefan Serneels en Wouter Otten