Tekenkunst

Doorheen de kunstgeschiedenis diende een tekening meestal als voorstudie of schets voor een schilderij of een beeldhouwwerk. Meer recent heeft de tekening de status van een volwaardige en zelfstandige kunstvorm gekregen. Voor heel wat kunstenaars is tekenen net als ademen. Het gaat vanzelf, ze kunnen niet anders. Ze moeten het doen vanuit een innerlijke creatieve drijfveer. Maar tekenen kan jij ook gewoon leren in het atelier tekenkunst van de academie. Een vooropleiding is dus zeker niet noodzakelijk. 

Er zijn zeer uiteenlopende manieren van tekenen. Een tekening kan vertrekken vanuit de waarneming om de zichtbare realiteit weer te geven, ofwel vanuit de verbeelding en een innerlijke gevoelswereld. Ze kan een onderzoekend en analyserend karakter hebben ofwel een zeer spontane en intuïtieve neerslag zijn van wat iemand denkt of voelt. Een tekening kan zelfs van conceptuele aard zijn.

In de inspirerende omgeving van het tekenatelier en onder vakkundige begeleiding van de leraar/kunstenaar, kan elke leerling er zijn persoonlijke tekenkundige zoektocht maken. Een hele resem materialen en technieken worden er aangereikt: potlood, houtskool, conté, pastel, pen, bister en inktsoorten. 

Alle onderwerpen komen aan bod: stillevens, figuur, portret, interieur en landschap. Want leren tekenen is in de eerste plaats leren kijken. Behalve de optische waarneming krijgen ook  verbeelding, fantasie, intuïtie en persoonlijke ervaringen een plaats in de opleiding. Het vermogen om jezelf beeldend en expressief uit te drukken in een tekening wordt stelselmatig aangescherpt. 

Verscheidene dragers en ondergronden zullen worden uitgeprobeerd. Ook alle formele aspecten van de tekenkunst worden geoefend: lijn, vlak, arcering, volume, compositie, perspectief, licht en schaduw, tonaliteit, textuur en structuur. Er kan volop worden geëxperimenteerd, zowel met traditionele als met nieuwe media. De mogelijkheden van de tekenkunst zijn quasi onuitputtelijk en worden regelmatig getoetst aan het werk van oude meesters en actuele kunstenaars.

In de loop van het leertraject in het tekenatelier ontwikkel je een persoonlijke beeld- en tekentaal, en dit volgens eigen tempo en kunnen. Het uiteindelijke doel van de opleiding is om te groeien en vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen.

In de Specialisatie wordt de leerling verder gestimuleerd om nog meer persoonlijke keuzes te maken vanuit de tekenkunst en uiteindelijk een eigen project te ontwikkelen. Uitdieping, zelfstandigheid, creatieve vrijheid én het tekenplezier worden van het grootste belang.

  • normaal traject: 8u per week, 5 leerjaren
  • vertraagd traject: 4u per week, 10 leerjaren
  • specialisatie: 8u per week, 2 leerjaren
  • leerkrachten tekenkunst: Marc Cruysberghs en Stefan Serneels